Variation of East Asian monsoon precipitation during the past 21 k.y. and potential CO2 forcing

Huayu Lu, Shuangwen Yi, Zhengyu Liu, Joseph Mason, Dabang Jiang, Jun Cheng, Thomas Stevens, Zhiwei Xu, Enlou Zhang, Liya Jin, Zhaohui Zhang, Zhengtang Guo, Yi Wang, Bette Otto-Bliesner

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results