Spin-ARPES EUV beamline for ultrafast materials research and development. / Nie, Zhonghui; Turcu, Ion Cristian Edmond; Li, Yao; Zhang, Xiaoqian; He, Liang; Tu, Jian; Ni, Zhiqiang; Xu, Huangfeng; Chen, Yequan; Ruan, Xuezhong; Frassetto, Fabio; Miotti, Paolo; Fabris, Nicola; Poletto, Luca; Wu, Jing; Lu, Qiangsheng; Liu, Chang; Kampen, Thorsten; Zhai, Ya; Liu, Wenqing; Cacho, Cephise; Wang, Xuefeng; Wang, Fengqiu; Shi, Yi; Zhang, Rong; Xu, Yongbing.

In: Applied Sciences (Switzerland), Vol. 9, No. 3, 370, 22.01.2019, p. 1-19.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Published
 • Zhonghui Nie
 • Ion Cristian Edmond Turcu
 • Yao Li
 • Xiaoqian Zhang
 • Liang He
 • Jian Tu
 • Zhiqiang Ni
 • Huangfeng Xu
 • Yequan Chen
 • Xuezhong Ruan
 • Fabio Frassetto
 • Paolo Miotti
 • Nicola Fabris
 • Luca Poletto
 • Jing Wu
 • Qiangsheng Lu
 • Chang Liu
 • Thorsten Kampen
 • Ya Zhai
 • Cephise Cacho
 • Xuefeng Wang
 • Fengqiu Wang
 • Yi Shi
 • Rong Zhang
 • Yongbing Xu
Original languageEnglish
Article number370
Pages (from-to)1-19
Number of pages19
JournalApplied Sciences (Switzerland)
Volume9
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 22 Jan 2019
This open access research output is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ID: 33182197