Self-Intercalation Tunable Interlayer Exchange Coupling in a Synthetic van der Waals Antiferromagnet. / Zhang, Xiaoqian; Liu, Wenqing; Niu, Wei; Lu, Qiangsheng; Wang, Wei; Sarikhani, Ali; Wu, Xiaohua; Zhu, Chunhui; Sun, Jiabao; Vaninger, Mitchel; Miceli, Paul. F. ; Li, Jianqi; Singh, David J.; Hor, Yew San; Zhao, Yue; Liu, Chang; He, Liang; Zhang, Rong; Bian, Guang; Yu, Dapeng; Xu, Yongbing.

In: Advanced Functional Materials, Vol. 2202977, 23.05.2022.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Published
 • Xiaoqian Zhang
 • Wei Niu
 • Qiangsheng Lu
 • Wei Wang
 • Ali Sarikhani
 • Xiaohua Wu
 • Chunhui Zhu
 • Mitchel Vaninger
 • Paul. F. Miceli
 • Jianqi Li
 • David J. Singh
 • Yew San Hor
 • Yue Zhao
 • Chang Liu
 • Liang He
 • Rong Zhang
 • Guang Bian
 • Dapeng Yu
 • Yongbing Xu
Original languageEnglish
JournalAdvanced Functional Materials
Volume2202977
DOIs
Publication statusPublished - 23 May 2022
This open access research output is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ID: 45719697