Integrated databases and computer systems for studying eukaryotic gene expression. / Kolchanov, N A; Ponomarenko, M P; Frolov, A S; Ananko, E A; Kolpakov, F A; Ignatieva, E V; Podkolodnaya, O A; Goryachkovskaya, T N; Stepanenko, I L; Merkulova, T I; Babenko, V V; Ponomarenko, Y V; Kochetov, A V; Podkolodny, N L; Vorobiev, D V; Lavryushev, S V; Grigorovich, D A; Kondrakhin, Y V; Milanesi, L; Wingender, E; Solovyev, V; Overton, G C.

In: Bioinformatics, Vol. 15, No. 7-8, 1999, p. 669-86.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Published
 • N A Kolchanov
 • M P Ponomarenko
 • A S Frolov
 • E A Ananko
 • F A Kolpakov
 • E V Ignatieva
 • O A Podkolodnaya
 • T N Goryachkovskaya
 • I L Stepanenko
 • T I Merkulova
 • V V Babenko
 • Y V Ponomarenko
 • A V Kochetov
 • N L Podkolodny
 • D V Vorobiev
 • S V Lavryushev
 • D A Grigorovich
 • Y V Kondrakhin
 • L Milanesi
 • E Wingender
 • G C Overton
Original languageEnglish
Pages (from-to)669-86
Number of pages18
JournalBioinformatics
Volume15
Issue number7-8
Publication statusPublished - 1999

ID: 70443