Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ αὐτοκράτορος Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγου πρὸς τὸν Ἀλέξιο Ἰαγοὺπ καὶ οἱ ἀντιλήψεις του περὶ τῆς σπουδῆς τῆς θεολογίας καὶ τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας

Translated title of the contribution: Emperor Manuel II Palaeologus’ Letter to Alexios Iagoup and his views on the study of theology and the relations between Church and State

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The article discusses Emperor Manuel II Palaeologus' (1391-1425) views on the study of theology and the relations between Church and State in the light of his writings, focusing on the hitherto unpublished epistolary discourse addressed to his oikeios Alexios Iagoup. This lengthy discourse, preserved in two fifteenth-century manuscripts (Parisinus graecus 3041 and Barberinianus graecus 219) was composed by Manuel in response to accusations levelled against him by a person which he does not name (in reality the Latinophrone teacher and theologian Manuel Calecas), on the grounds that the Emperor should not involve himself in theological discussions.
Translated title of the contributionEmperor Manuel II Palaeologus’ Letter to Alexios Iagoup and his views on the study of theology and the relations between Church and State
Original languageOther
Pages (from-to)58-74
JournalΦιλοσοφίας Ἀνάλεκτα
Volume1
Publication statusPublished - 2001
EventInternational Medieval Congress - Leeds, United Kingdom
Duration: 1 Jun 2000 → …

Keywords

 • Emperor Manuel II Palaeologus
 • Emperor Manuel II Palaiologos
 • Byzantine History
 • Byzantine Church
 • Byzantine State
 • Church and State in Byzantium
 • Byzantine theology
 • Study of theology
 • Alexios Iagoup
 • Alexius Iagoup
 • Manuel Calecas
 • Latinophrones
 • Constantinople

Cite this