The language and method of biblical revealed law in the Talmud

Activity: Talk or presentationInvited talk

Description

A rabbik számára a Biblia szövege nemcsak a jog szellemét fejezte ki, hanem abból fakadt a jog technikai szótára és a jogértelmezés eszköztára is. A módszer egyáltalán nem magától értetődő, különösképpen ha a nyugati joghagyomány alapját képező római joggal vetjük össze, mely nem riad vissza az ősi jog filozófiai korszerűsítésétől, a jog szellemének koherens keretben és modern nyelvezetben való megőrzésétől. Az előadás a Jeruzsálemi Talmud Bava Kamma traktátusának nyitófejezete alapján azt mutatja be, hogy a rabbik leleményes retorikai csúsztatásokkal, de a Biblia nyelvezetének szoros keretei között kerestek módot arra, hogy az isteni kinyilatkoztatásból fakadó jogot saját koruk kihívásaihoz idomítsák.

Ribáry Márton a Royal Holloway Univesity of London jogi tanszékének oktatója. Tanulmányait az ELTE, Oxford és Manchester egyetemein végezte, melyek után kutatói ösztöndíjjal a Surrey Egyetem jogi tanszékén dolgozott. Kutatásának középpontjában a meggyőző jogi érvelés filozófiai, retorikai és történeti rekonstrukciója, valamint annak számítógépes modellezése áll.
Period4 Apr 2022
Event titleFaces of Scripture 2022: Biblical Lecture Series
Event typeSeminar
LocationBudapest, HungaryShow on map
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Rabbinic law
  • Talmud
  • Legal reasoning