The International Day for Dance April 29th 2015

  • Ami Skanberg Dahlstedt (Speaker)

Activity: OtherPublic engagement, outreach and knowledge exchange - Public Lecture/debate/seminar

Description

I gave a free lesson at Danscentrum Väst for Gothenburg's dance community and the public.
Danscentrum bildades som en rikstäckande konstnärlig centrumbildning 1971 och har under åren utvecklats till branschorganisation för det fria dansområdet. Danscentrum är en riksorganisation med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr.

Danscentrum Väst bildades 1992 och är en organisation som förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen. Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De arbetar oftast med dans som scenkonst men även med dans inom ett bredare spektra, med föreläsningar, film och workshops. Medlemmarna är främst dansare, koreografer och pedagoger. Dansstilarna och uttrycken hos våra medlemmar spänner över hela dansfältet.

Danscentrum was established as a nationwide artistic research center in 1971 and has over the years developed into professional association for the independent dance area. Danscentrum is a national organization with four independent regional organizations; Danscentrum Stockholm, Danscentrum West, Danscentrum South and Danscentrum North.

Dance Centrum West was founded in 1992 and is an organization that unites professionals in the independent dance in the Västra Götaland region. Our members work at local, regional, national and international level. They usually work with dance as the performing arts but also dance in a wider range, with lectures, films and workshops. Members are primarily dancers, choreographers and pedagogues.
Period29 Apr 2015

Keywords

  • International Dance Day
  • Dansens Dag
  • Danscentrum Väst